Dom Pielgrzyma „Arka” dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych pragniemy Państwa poinformować, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarczy „Dom Pielgrzyma”, ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary; NIP 665-22-86-505; tel.:+48 63 2708165; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pod adresem: Tadeusz Byczkowskiul. Św. Bonifacego9, 02-914 Warszawa, tel. 22-642 23 71, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • celem przetwarzania jest:
 1. obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 3. realizacja umowy hotelarskiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
 4. marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. wypełnienie obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 7. realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych (dochodzenie ewentualnych roszczeń) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • dane przechowywane będą:
 1. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
 2. dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
 3. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w Domu Pielgrzyma;
 4. niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w Domu Pielgrzyma.
 5. przetwarzanie w celach marketingowych – do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą;
 • odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie przez portal rezerwacyjny)
 2. dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie)
 3. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego informujemy, że jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
 1. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy hotelarskiej;
 2. odmową realizacji usługi gastronomicznej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy o usługę gastronomiczną;
 3. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
logo

Dom Pielgrzyma Arka
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

Telefon: +48 63 270 81 62
Email: arka@lichen.pl